NAVIGATION
SOCIAL
ADDRESS Vihar street 18. 1035 Budapest, Hungary
CONTACT EIDOS: Dr. Eors Szathmary MHAS e: eors.szathmary@evoltech.hu Monitoring: Sandor Balogh MSc e: sandor.balogh@evoltech.hu t: +36 (30) 339 6085
     
Módszertan
DIFFICULTY:         TIME:         STAFF:        

DEFINITION

Eszközalapú gondolkodási alátámasztási, érvelési folyamat.

THINKSHOP

Résztvevők bevonásával szervezet vezetői által irányított moderátor közreműködésével levezényelt, SW eszközzel támogatott.
EIDOS Step By Step A döntéshozatal során a vezetőknek számos tendenciát, bizonytalansági és befolyásoló tényezőt, motivációt és mozgatórugót kell figyelembe venniük, hacsak nem akarnak kizárólag ösztöneikre hagyatkozni. 
PARMENIDES EIDOS - VISUAL REASONING Számos fontos stratégiai és beruházási döntést ma kell meghoznunk, holott hatásuk gyakran csak évekkel később érezhető. Ez esetben azonban az nem elégséges, hogy pusztán a múltbeli adatokra támaszkodva szimplán vetítsük elő a jövőbeli eredményeket. A jelen kihívása, hogy olyan eszközöket fejlesszünk ki, amelyek elősegítik a komplex, összetett gondolkodási folyamatot,  különösképpen az olyan kvantitatív adatszegény környezetben, amely annyira jellemzi a stratégiai döntéshozatalt.
NAVIGATION
SOCIAL
ADDRESS Vihar street 18. 1035 Budapest, Hungary
CONTACT Monitoring, ICT: Sandor Balogh e: sandor.balogh @evoltech.hu EIDOS, Biology: Dr. Eors Szathmary e: eors.szathmary @evoltech.hu t: +36 (30) 339 6085
     

STEP 1 - Egyedi jövőkép (Vízió)

meghatározása és a stratégiai célok

összegyűjtése

A     Parmenides     EIDOS     használatán     alapuló eljárás      5      szakasza      három      fő      blokkban foglalható   össze.   A   résztvevők   bevonásával   a szervezet    vezetői    által    irányított,    moderátor közreműködésével    levezényelt,    SW    eszközzel támogatott   workshop   során   felszínre   kerülnek a   munkahelyről,   szolgáltatásairól   és   a   “vevők” igényeiről szóló feltételezések. ad     1.      Unique     Vision     and     Strategic     Goals : Világosan       megfogalmazzuk       a       szervezet jövőképét   és   stratégiai   céljait,   amelyek   tükrözik a     jövőbeli     értékelések     értékrendszerét     és preferenciáit.

STEP 2 - Helyzetelemzés, lehetőség -

mozgástér mátrix, stratégiák,

kockázatelemzés

ad   2.    Situation   Analysis,   Option   Space,   Strategies : Helyzetelemzés,    lehetőség    -    mozgástér    (mátrix) létrehozása    és    a    lehetséges,    külön    irányvonalú stratégiák    azonosítása.    Rendkívül    fontos    a    jól fókuszált   cél   és   a   közös   álláspont   létrehozása   a legfontosabb    témákban.    A    követekező    lépés    a lehetőség   -   mozgástér   elemzése   és   a   konzisztens stratégiák azonosítása. ad       3.        Option       Evaluation :       A       lehetőségek kiértékelése.    Különböző    stratégiák    kerülhetnek értékelésre         a         kitűzött         célok         mentén, figyemelembe     véve     ugyanakkor     a     különböző időkereteket. ad      4.       Risk      Assessment :      A      kockázatelemzés hasznosnak     bizonyulhat     a     kritikus     helyzetek jövőbeli azonosítására.

STEP 3 - Kivitelezés megtervezése és

ellenőrzés

ad   5.    Implementation   Planning   and   Monitoring :   Az utolsó    lépés    az    intézkedési    tervek    felvázolása, amely     akár     egy     projektvezetési     szoftverbe     is áttölthető,    exportálható.    A    Parmenides    EIDOS elősegíti        a        komplex,        összetett        elemek egyszerűsítését   és   azon   stratégiák   kiválasztását, amelyek   sikeresek   lehetnek   a   jövőben.   A   folyamat során       a       vezetők       és       döntéshozók       egyre világosabban   látják   azon   minőségi,   ún.   kvalitatív paramétereket,       amelyen       belül       környezetük működni    tud    és    fog.    Ez    egyben    megteremti    a csoport     összhangot     is,     mert     minden     egyes résztvevő         jobban         megérti         munkatársai véleményét. A Parmenides EIDOS már projektek százaiban bizonyította erejét a múltban. http://www.parmenides-eidos.com/eidos9/us/
EIDOS Step By Step A döntéshozatal során a vezetőknek számos tendenciát, bizonytalansági és befolyásoló tényezőt, motivációt és mozgatórugót kell figyelembe venniük, hacsak nem akarnak kizárólag ösztöneikre hagyatkozni. 
Módszertan
DIFFICULTY:         TIME:         STAFF:        

DEFINITION

Eszközalapú gondolkodási alátámasztási, érvelési folyamat.

THINKSHOP

Résztvevők bevonásával szervezet vezetői által irányított moderátor közreműködésével levezényelt, SW eszközzel támogatott.
EVOLTECH Ltd